KinderYoga         bij Karin
Een ontdekkingsreis naar jezelf

Algemene voorwaarden

·     Het ondertekenen van het inschrijfformulier en het betalen van het lesgeld betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

·     Aanmelden kan telefonisch bij Karin Ottenheim 06 29 56 37 90 of via karin@kinderyogabijkarin.nlU krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.

·     Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Kinderyogabijkarin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het kind. De verzorger/ouder is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les. Soms wordt er tijdens de les voedsel geproefd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele allergieën aan de docente.

·     Bij opgave van bepaalde medische redenen kan kinderyogabijkarin overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

·     Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de regulier geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke en geestelijke ondersteuning bieden.

·     Het kind wordt verzocht om makkelijk  zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Graag op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.

·     Kinderyogabijkarin stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Kinderyogabijkarin stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van kinderyogabijkarin.

 ·     Om de lessen op tijd te starten heeft het kind vanaf 5 minuten voor aanvang van de les toegang tot de yogaruimte. Als het kind eerder aanwezig is en dus nog niet naar binnen kan, is kinderyogabijkarin niet verantwoordelijk om op het kind te letten. Het  kind zelf of zijn of haar ouder/verzorger zijn hiervoor verantwoordelijk. Het is belangrijk dat het kind op tijd aanwezig is.

·     Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers: tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind aan de hand is. Ouders / verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij kinderyogabijkarin. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

·     Het kan zijn dat kinderyogabijkarin, het kind of een ouder/verzorger het vermoeden heeft dat het kind beter in een andere groep tot zijn of recht komt met kinderyogalessen. Na onderling overleg kan hiertoe besloten worden. De eindbeslissing hierover ligt bij kinderyogabijkarin.

·     Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente brief, folder en- of website. Het lesgeld dient vooraf, uiterlijk voor de eerste lesdatum, volledig te worden overgemaakt op bankrekening NL 55 INGB 0679 3096 24 t.n.v. K.W.H. Ottenheim o.v.v. de naam van het deelnemende kind. Wanneer de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, behoudt kinderyogabijkarin zich het recht het kind toegang tot de kinderyogalessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

·     De kinderyogalessen worden meestal gegeven in blokken van 15 lessen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Als een kind niet meer wil deelnemen aan een volgend blok, dient dit minstens 2 weken van tevoren te worden aangegeven, zodat anderen de kans hebben om zich aan te melden. Op Nationale feestdagen en in de schoolvakantie worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangegeven.

·     Het kan altijd voorkomen dat een kind in een lessenserie een keer niet kan, bijvoorbeeld als het ziek is. Er is dan een mogelijkheid om die les dan aan het eind van de serie in te halen. Meerdere gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

·     Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Kinderyogabijkarin zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een ander of later tijdstip.

·     Het kan zijn dat kinderyogabijkarin foto’s tijdens de kinderyogales maakt of een stukje filmt. Dit kan mogelijk gebruikt worden voor een brief, folder of de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, meld dit dan op het inschrijfformulier of voor de aanvang van de eerste les.

·     Indien de groepen vol zijn, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst, je wordt hierover geïnformeerd. Indien je hiervan geen gebruik (meer) wilt maken, graag even doorgeven.

·     Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06 29 56 37 90 of per mail: karin@kinderyogabijkarin.nl